Nieuws

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Waarom onze 'Rode pavia' herdenkingsboom in het geniep gekapt is!

 

Tot verbijstering van vele bewoners was op 30 mei 2016 opeens onze 'Herdenkingsboom' of 'Boom Van Nijpels, die op de Tingietersgilde voor huisnummer 21 (Zie onderstaande plattegrond) stond, zonder dat de gemeente daar enige ruchtbaarheid aan had gegeven, verdwenen.

 

Tijdens de inloopavond of informatieavond over verbouwplannen van het kantoorpand aan de Molen 43-59 op 28 juni 2016 hebben wij aan D66 wethouder Michiel van Liere (Milieu), bewoner van huisnummer 21, vragen gesteld over het kappen van onze 'Boom Van Nijpels' en het één week later plaatsen van acht zonnepanelen op de aanbouw van zijn woning. Hij zei: 'Dat de boom ziek was, het heeft in het Groentje gestaan en met een glimlach op zijn gezicht vervolgde hij: ''maar mijn zonnepanelen hebben nu wel meer zonlicht en brengen nu wel meer geld op!"

 

Met mij zijn vele bewoners er van overtuigd dat onze ‘Rode pavia’ niet ziek was en louter alleen gekapt werd omdat Van Liere extra zonnepanelen op de aanbouw van zijn woning wilde en dat zolang onze ‘Boom Van Nijpels’ voor zijn huis zou staan hij zijn geïnvesteerde geld niet terug kom verdienen. Kappen was de oplossing.

 

Het kappen van onze herdenkingsboom is des te opmerkelijker omdat Wethouder Van Liere toch het beschermen van het milieu in zijn portefeuille heeft. U heeft ongetwijfeld zijn naam veelvuldig in de krant gelezen onder anderen bij de publicaties over de windmolens en andere groene initiatieven.

Omdat zoals Van Liere stelde “het heeft in het Groentje gestaan” hebben wij bij de gemeente navraag gedaan. In eerste instantie werd door meerdere ambtenaren gemeld dat dit ook was geweest. Toen wij om bewijs (publicatie datum enz.) vroegen werd toegegeven: “het heeft, door een interne fout – per ongeluk niet -’ in het Groentje gestaan. Uit een toegezonden document, wat duidelijk achteraf was opgesteld, zou blijken dat onze ‘Boom Van Nijpels’ al in 2013 ziek was en was aangetast door de oesterzwam en de kastanjebloedingsziekte (KBZ)!

 

Gilde

 

 

Mail 8-07-2016 – Henry Blitterswijk (Technisch medewerker openbare ruimte) aan Cerco: ‘De kastanjeboom (Aesculus pavia) is gecontroleerd op 10-5-2016 conform de VTA. Uitkomst van de VTA is dat het risicoboom is door de kastanjebloedingsziekte en secundaire aantastingen (schimmels). Hierdoor is de boom gevaarlijk i.v.m. tak/stambreuk voor de weggebruikers waardoor wij als boomeigenaar genoodzaakt waren deze boom conform de zorgplicht te verwijderen. Door ons beleid (BIOR) wordt bepaald welke boom categorie 1e 2e of 3e grootte wordt aangeplant. Hierin staan richtlijnen waaraan standplaats moet voldoen zoals boven en ondergrondse groeiruimte.

 

Mail 31-08-2016 - Cerco Wicherson (Coördinator Ontwikkeling en Realisatie) aan Machteld: ‘Bloedingsziekte zorgt voor een langzame aftakeling van de boom waardoor dood hout in de boom ontstaat en de stam wordt ‘aangevreten’. Om deze reden is deze boom vanaf toen vaker geïnspecteerd omdat normaal om de ongeveer 5 jaar gebeurt. In 2016 bleek deze boom zodanig afgetakeld dat na een tweede inspectie sprake was van een onveilige situatie waarna de boom is gekapt. Dit werd toen veroorzaakt door een oesterzwam die vanwege de verminderde gezondheid van de boom, kans kreeg in de boom te groeien. Dit is het inspectierapport (Peter van Wieringen 10-05-2016* ) genoemd. Naar aanleiding hiervan ben ik van mening dat het een juiste keuze is geweest om deze boom te kappen. Wij hebben getracht de boom zo lang mogelijk te handhaven, maar langer was onverantwoord.’

 

 

Vreemde zaken

Hoe kan het dat één week na het kappen van onze ‘Boom Van Nijpels’ Wethouder Van Lieren 8 zonnepanelen op de aanbouw van zijn woning werden geplaatst. Een besluit tot het kappen van onze boom kan niet eerder genomen zijn dan na 10 mei. Immers op 10 mei had Peter van Wieringen in zijn inspectierapport aangegeven dat onze boom gekapt(?) moest worden.

  1. Kan op zijn gezag (Peter van Wieringen) een boom gekapt worden?

Zie onderstaande lijst gecertificeerde personen Houten.

  1. Welke waarde moet daaraan toegekend worden?
  2. Of is gezond verstand ook voldoende om een boom te beoordelen?
  3. Wie oordeelt of er voldaan is aan alle eisen tot behoud van herdenkingsbomen (goedkeuring)?
  4. Hoelang duurt een besluitvorming tot het kappen bij de gemeente?
  5. Hoelang duurt het voordat een opdracht tot kappen wordt afgegeven?
  6. Is er een opdracht tot kappen uitgegeven?
  7. Wie voert een kapopdracht uit: de gemeente of wordt dit uitbesteed?
  8.  

wordt vervolgd