Wat er mis is met het 'Bomenbeleid' (1)

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

De rode beuk

 

11-11-2015, 06:51 | Van de redactie

 

Het is nog niet zo lang geleden dat ik mijn verjaardag vierde. Mijn vader gaf me een cadeau dat erg in de smaak viel: Het boekje "Bomen over Houten". In dit prachtige werk van Maria van de Looverbosch staan veel monumentale bomen van in en om Houten. Met plezier heb ik, en met mij ongetwijfeld vele anderen, door het boek gebladerd en informatie opgezocht over opvallende bomen.

Een van die opvallende bomen was de rode beuk op de Herenweg. Met zijn omtrek van 5,67 meter (mei 2013) was dit de dikste boom van heel Houten. Deze beuk was zelfs nóg dikker dan de bekende "dikke boom" van de Odijkseweg. Was.... Na 205 (!) jaren zou 29-10-2015 de laatste dag zijn dat de dikke takken van deze unieke beuk zich in de wijde omtrek uitspreidde. Tot mijn afgrijzen zag ik de kerngezonde boom geveld worden.

Hoe kan een boom als deze van de ene op de andere dag uit het straatbeeld van het oude dorp verdwijnen? Een boom die op de officiële lijst 'bomen met bijzondere waarde' van de gemeente Houten staat, mag alleen geveld worden met een kapvergunning. Een boom komt namelijk niet zomaar op een officiële lijst. Deze eeuwenoude boom was van grote landschappelijke, beeldbepalende en cultuurhistorische waarde. Alléén onder de volgende voorwaarden kan er tóch een vergunning gegeven worden:

  1. Een zwaarwegend maatschappelijk belang weegt op tegen duurzaam behoud van de monumentale boom.
  2. Naar boomdeskundige maatstaven is instandhouding niet langer verantwoord (ter voorkoming van letsel of schade).
  3. Het betreft bomen uit een laan, waarbij aantoonbaar kan worden vastgesteld dat de laanstructuur de mogelijkheid van uitgroeien tot individueel volwassen bomen, beperkt.
  4. Het betreft bomen uit een bosperceel, die de gewenste houtopstand binnen dit perceel nadelig beïnvloeden.

Punten drie en vier vallen direct al af omdat er geen sprake is van een bosperceel of een laan. Punt twee valt ook af aangezien de boom in kerngezonde omstandigheden verkeerde. Dan komen we bij punt één aan: Ik ben erg benieuwd wat er precies van 'dusdanig zwaarwegend maatschappelijk belang' is dat er door de gemeente besloten is om de kapvergunning te verlenen.

Het kwaad is geschied. Maar er is hoop. Na het kappen van een boom met bijzondere waarde is er natuurlijk nog de plicht tot herplanten. Misschien dat tegen de tijd dat de kleinkinderen van mijn achterkleinkinderen met een gebogen rug en een rollator voorbij komen strompelen er weer een boom van gelijke afmetingen staat...

Harm Ligtenberg

Houten

 

@webmaster