Wat er mis is met het 'Bomenbeleid' (2)

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Het groene verdriet van Houten

09-12-2015, 09:05 | Van de redactie

Houten heeft haar groene longen verloren. In vijf jaar tijd is het in de gemeente Houten gelukt om vele duizenden volwassen bomen met wortel en tak uit te roeien. Helaas heb ik met GroenLinks Houten deze acties niet kunnen voorkomen. Ik kan niet zeggen dat ik er niets aan gedaan heb. Het heeft alleen helaas helemaal niets geholpen. Zo startte ik in 2010 al de actie "Zet een boom op tegen bomenkap," toen de gemeente besloot om het bomenbestand binnen de wijken flink te gaan uitdunnen. De gemeente vond dat er teveel bomen waren, dat bomen te dicht op elkaar stonden, dat er teveel onveilige situaties waren en dat bomenonderhoud te duur was. En zo moesten steeds meer bomen wijken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het schrappen van de kapvergunning. Om dit schrappen van de kapvergunning te rechtvaardigen werd in 2011 wel het beleidsplan "Bomen met bijzondere waarde" opgesteld, met daarbij een lijst met bijzondere bomen. Het bestaan van deze lijst "Bomen met bijzondere waarde" heeft in Houten niet geleid tot het redden van ook maar één enkele boom. Als bomen op de Lijst "bomen met bijzondere waarde" staan, blijkt dat geen enkele garantie te geven dat er alles aan wordt gedaan om de boom te behouden. De recente kap van de eeuwenoude Rode Beuk op de Herenweg, waarbij de kapvergunning supersnel werd verleend, omdat de metersdikke Beuk acuut om zou kunnen vallen (dit argument wordt door sommige mensen echt geloofd) was hierbij een van de vele trieste dieptepunten. Ik betreur het ten zeerste dat het college in haar bomenbeleid leunt op de expertise van boomdeskundigen die misschien wel groene vingers hebben, maar van nature niet uit zijn op bomenbehoud. Een boom met een holte wordt in die benadering gezien als een boom die gevaar oplevert en als een boom een dode tak heeft, dan is dat al snel een teken dat de totale boom moet worden verwijderd. Wortels aangetast door een zwam? Snel kappen die boom! Om duidelijk te maken hoe Houten met bomen omgaat: stelt u zich eens even voor hoe het Houtense beleid zou uitpakken als we zo met mensen met een kwaaltje of een handicap om zouden gaan?

Voor mij is het duidelijk: de gemeente Houten kiest in geen enkel opzicht voor een beleid gericht op duurzame instandhouding van bomen. Helaas werd dit beleid mogelijk gemaakt door de meerderheid van onze bevolking. En zo zijn er duizenden volwassen bomen tegen de vlakte gewerkt. Onze trotse groene rondwegwal? Weg! Het mooie mystieke bomenlaantje langs het Amsterdam-Rijnkanaal, waar vorig jaar met veel bombarie het "zingende fietspad" werd gelanceerd? Vernietigd! En met al die bomen werden ook alle miljoenen bewoners van hun woonplekken beroofd. Kleine micro-organismen, insecten, rupsen, vogels en holbewoners. Ze zijn verdreven en daarmee is het ecosysteem van Houten een geweldige slag toegebracht. En wat vindt de gemeente? De gemeente is er trots op dat het gelukt is om nieuwe bomen te kunnen aanplanten. Heel veel bomen zijn of worden namelijk vervangen door een nieuw exemplaar. Fantastisch toch? Het spijt me zeer, maar ik kan hier niet opgetogen over zijn. Ik zie het zo. Van elke 1000 kubieke meter hout die is verwijderd, komt op korte termijn misschien 50 kubieke meter hout terug. Dat is 5% van ons oude Houtareaal. Houten is een kaal dorp geworden. En de gemeente is nog niet klaar. De resterende groene long - het bos Nieuw Wulven - moet nu commercieel geëxploiteerd gaan worden. De gemeente faciliteert deze exploitatie, dus komt er een nieuwe afslag op de Rondweg naar een nieuw parkeerterrein in Nieuw Wulven. Het wordt langzamerhand tijd voor een prijsvraag. Weet u een nieuwe naam voor Houten? In herinnering aan het bomenrijke Houten zoals het recent nog was,

Tijm Corporaal, oud-fractievoorzitter GroenLinks Houten

Deze informatie wordt u aangeboden door de inzender.