Wat er mis is met het 'Bomenbeleid' (3)

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Open brief aan de gemeenteraad

23-12-2015 | Van de redactie (Het Groentje)

 

Graag zou ik u iets duidelijk willen maken over hoe beter om te gaan met monumentale bomen in de gemeente Houten. Om te beginnen een voorbeeld ter illustratie: hoe zou u het vinden wanneer een huisschilder de Nachtwacht zou moeten restaureren? Misschien denkt u: dat is een absurde situatie, dat kan helemaal niet. Maar helaas stel ik vast, dat de afgelopen jaren dát in Houten wel kan, waar het waardevolle bomen betreft. In 2011 deed ik onderzoek voor het boek over monumentale en bijzondere bomen in de gemeente Houten. Ik hoopte daarmee meer belangstelling voor de waarde van juist oude(re) bomen en voor de groene cultuurhistorie in het algemeen op te kunnen wekken. Ik ben toen om te beginnen naar het gemeentehuis gegaan. Daar kreeg ik wel administratieve informatie, maar de jongeman die mij te woord stond, zei mij dat hij bij lange na niet zoveel wist van bomen als ik en hij mij verder niet kon informeren. En nu komt het! Later vernam ik dat juist deze jongeman in Houten de persoon is die sinds een aantal jaren de beslissingen neemt als het over bomenbeleid gaat..

Men kan op verschillende manieren naar bomen kijken. Bij de gemeente Houten doet men dat sinds enkele jaren vooral mechanisch (technisch) en daarbij gaat men er in de eerste plaats vanuit dat bomen een gevaar vormen; men is gericht op het voorkomen van aansprakelijkheid. En inderdaad, veiligheid is belangrijk, maar wordt dat gevaar niet wat overdreven? Auto's zijn ook gevaarlijk, maar halen we die ook allemaal van de weg? Zoals het nu gaat, dat is schadelijk voor bomen (en daarmee indirect ook voor mensen), want weten over ecologie en cultuurhistorie ontbreekt daarbij en dat heeft treurige gevolgen! Teveel waardevolle bomen zijn de afgelopen tijd onnodig verloren gegaan.

Ik wil bij u pleiten voor het instellen van een ander bomenbeleid en speciaal, als het gaat om monumentale bomen, een samengaan van natuur en cultuur. Er moet daartoe expliciet een monumentale bomenlijst komen. Deze bomen kunnen niet goed beoordeeld worden door iemand die een cursus VTA en nog wat van dat soort korte cursussen heeft gevolgd, (eerder genoemde jongeman dus), want dat is alsof men Rembrandt aan een huisschilder overlaat! In de tweede helft van de jaren tachtig had ik regelmatig contact met Leen de Keijzer, ik hoop zeer dat die naam u nog iets zegt. Hij vroeg mij toen of ik op het gemeentehuis wilde komen werken om op zijn afdeling 'de bomen te doen'. Maar in die tijd studeerde ik in Wageningen en het leek mij nuttig om mijn studie eerst af te maken. Vijftien jaar bij elkaar heb ik gestudeerd aan de universiteiten van Utrecht, Wageningen en Leiden, oude stijl nog, met lange stages onder meer bij Staatsbosbeheer, op het landgoed Schovenhorst en veldwerk gericht op het herkennen van ecologisch erfgoed. Bij Leen de Keijzer waren in die tijd de bomen in goede handen, dus ik maakte mij toen geen zorgen. Maar helaas is dat nu totaal anders. Graag zou ik daarom aan u, als politiek orgaan in Houten, wat meer over dat wat ik als zorgwekkende manco's in het weten over bomen, de ecologie en groene cultuurhistorie binnen de gemeente Houten signaleer, willen duidelijk maken, in de hoop dat dit dan kan leiden tot een ander bomenbeleid, waarbij zoals gezegd, monumentale bomen ook onder cultuur vallen en het oordeel over bomen bomenbeleid niet enkel vanuit snoeien en (om)zagen wordt ingegeven, maar ook door iemand die weet heeft van ecologisch erfgoed. En wanneer er weer gemeend (!) wordt dat een monumentale boom dringend gekapt moet worden, zou ik u willen verzoeken dat niet meer door een 'huisschilder' te laten beoordelen, (met alle respect voor de echte huisschilder die huizen schildert!)

 

Maria van de Looverbosch,

DeNatuurvanvroeger.NU