Wat er mis is met het 'Bomenbeleid' (4)

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

GroenLinks: 'We proeven geen liefde voor bomen'

26-01-2016, 20:16 | Van de redactie

HOUTEN GroenLinks is niet tevreden met de antwoorden die het college van B en W heeft gegeven aangaande een reeks vragen over het bomenbeleid. GroenLinks ziet zelfs aanleiding om het onderwerp op de raadsagenda te zetten. De vragen werden mede door de ChristenUnie gesteld, zij lieten weten het met GroenLinks eens te zijn.

Sven Verbeek "We proeven in deze beantwoording vooral geen liefde voor bomen", zo concludeert Hilde de Groot (GroenLinks). "Ook missen we een duidelijke visie. Wij zijn nog steeds van mening dat bomen in onze mooie groene gemeente veel te gemakkelijk worden gekapt. Ook bij de laatste wijken die nu gebouwd worden zijn vaak weer eerst alle bomen gekapt, in plaats van deze mooie bomen ruimtelijk in te passen. Dat laatste moet wat ons betreft de norm zijn."

Volgens De Groot is het Houtense bomenbeleid sterk verouderd en versnipperd over verschillende beleidsstukken. Ze was ook niet op de hoogte van het bestaan van een bomenbeleidsplan, tot ze van het college hoorde dat de recentste versie uit 1996 stamt. Die bewuste beleidsnotitie was dus ook niet digitaal beschikbaar of gemakkelijk te vinden. Dat laatste wordt zo spoedig mogelijk hersteld, al blijft het gaan om een document dat twintig jaar oud is: in beleidstermen stokoud. Daarnaast is er een aanvulling uit 2012, waar in het kader van beeldkwaliteit en beheer van de openbare ruimte iets over de kwaliteit van bomen is geregeld.

Daarnaast stoort het GroenLinks vooral dat er vanuit het gemeentehuis te vaak alleen door een technische bril naar bomen wordt gekeken. Zeker wanneer het om monumentaal groen gaat: "De specialistische hulp die door de gemeente wordt ingeroepen getuigt van weinig cultuurhistorische kennis", aldus De Groot. "In de meeste rapporten lees ik daar in ieder geval niets over."

"Het rapport over de zorgelijke gezondheidssituatie van de Roskamkastanjes is bijvoorbeeld echt onvoldoende", zo illustreert De Groot haar stelling met een voorbeeld. "Aangegeven wordt dat deze bomen vooral door de stedelijke omgeving achteruitgaan. Waarom is er dan voor gekozen om die omgeving nog verder te laten verstedelijken, en daarmee de situatie te verslechteren?", vraagt De Groot zich hardop af. Ze wijst daarbij op de huidige inrichting van het terras voor de Roskam, waarin de kastanjebomen als het ware zijn geïntegreerd en ingebouwd.

Ook dra. Maria van de Looverbosch, schrijfster van het in 2013 door de Stichting Natuurvanvroeger NU uitgegeven boekje 'Bijzondere verhalen en groene geschiedenissen' over waardevolle bomen in de gemeente, luidt de noodklok: "Het bomenbeleid wordt veel te veel bepaald door de paniekgedachte dat bomen gevaarlijk zijn. Gedegen kennis van hoe om te gaan met ecologisch erfgoed ontbreekt en de gemeentelijke lijst van bomen met een bijzondere waarde is daardoor niet veel meer dan een dode letter."

"Oude bomen worden veel te gemakkelijk als gevaarlijk bestempeld en liefst vlug omgehaald, uit angst voor extra kosten, schade en aansprakelijkheid", aldus Van de Looverbosch. "Zoals onlangs de oude beuk aan de Herenweg nog is overkomen. Gek genoeg worden bij de Roskamkastanjes juist onnodig dure ingrepen gedaan, terwijl de bomen alleen maar om wat meer ruimte vragen."

"Soms kan het vanuit cultuurhistorisch waarde toch de overweging waard zijn een boom langer behouden. Niet alle bomen zijn vergelijkbaar met de kastanje van Anne Frank!", aldus Van de Looverbosch. "De beuk aan de Herenweg lag bijvoorbeeld al plat voordat er goed overleg op gang was gekomen. Daar had ook anders over nagedacht kunnen worden, in plaats van direct de zaag erin te zetten wegens acuut omvalgevaar."

Samen met bestuursleden van de stichting Natuurvanvroeger NU heeft Van de Looverbosch binnenkort een gesprek met de wethouder over de kwestie en hoopt, net als GroenLinks, op meer aandacht en zorg voor het monumentale groene erfg

Gemeente Houten gaat op grote schaal gezonde bomen kappen in de Velden en de Weiden

12 september 2010

De komende jaren gaat de gemeente Houten over heel Houten duizenden bomen kappen. Daar zijn een paar zieke bij, maar veruit de meeste bomen worden gekapt omdat de gemeente ze niet mooi genoeg vindt. Hoewel de gemeente erkent dat bomen veel nuttige functies hebben, maakt ze bij het kappen andere afwegingen. Op de activiteitenmarkt deelde GroenLinks onderstaande flyer uit:

Bezint voordat het kappen begint. Wij vragen iedereen met hart voor de Houtense bomen om toch vooral naar de inspraakbijeenkomsten te gaan.