Wat er mis is met het 'Bomenbeleid' (5)

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Aandacht voor 'versnipperd' bomenbeleid

16-02-2016, 12:00 | Van de redactie

 

HOUTEN GroenLinks en ChristenUnie hebben tijdens de raadsvergadering vorige week opnieuw aandacht gevraagd voor het ondoorzichtige bomenbeleid. De antwoorden van het college op eerdere schriftelijke vragen waren hiertoe aanleiding. Wethouder Geerdes hield vol geen probleem te zien.

GroenLinks-raadslid De Groot vatte het daarom nog eens samen: "Het Houtense bomenbeleid is gebaseerd op een hele oude notitie die eigenlijk meer een evaluatie is, en zit verder versnipperd in allerlei andere beleidsstukken. Moet dit niet eens helder bij elkaar worden gebracht en van een update voorzien?"

Wethouder Geerdes antwoordde dat het bomenbeleid is gestoeld op het Groenstructuurplan uit 1984, 'het beroemde ontwerp van Houten', en dat op onderdelen aanvullend of apart beleid is gemaakt. "Dat is allemaal prima toepasbaar, dus ik zie het probleem niet."

De wethouder bood de raad aan om tijdens een geplande raadsexcursie nog eens goed naar het onderwerp te kijken, om dan eerst een antwoord te vinden op de vragen welke aspecten er aan het beleid ontbreken en wat er eventueel aan het bomenbeleid herzien zou moeten worden.

Op voorstel van SGP en D66 werd besloten het onderwerp aan te houden tot na de raadsexcursie die door de wethouder was voorgesteld. Zo krijgen de overige fracties voldoende tijd om zich ook een mening over het versnipperde bomenbeleid te vormen, en zal in een volgende raadsvergadering duidelijk worden of er wel of geen heldere samenvatting of update van het bomenbeleid valt te verwachten.