Wat er mis is met het 'Bomenbeleid' (6)

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Naschrift 'openbrief' aan de Gemeenteraad Houten (december 2015)

 

Houten, september 2016.

 

Beste Lezers,

 

Sinds 2011 heb ik in verband met mijn deskundigheid op het terrein van bijzondere bomen (monumentaal groen / ecologisch erfgoed) te maken gehad met de ambtenaar Wicherson en met Henry Blitterswijk. Dat bleek allereerst een teleurstellend contact, maar later werd het ook een kwetsend en erg vervelend contact!

Van Wicherson moet ik helaas zeggen dat hij (als hij zich onbespied waant) tegen iemand die alleen is/tegenover hem staat, jent, heftig woedend en stampvoetend tekeer gaat om zijn wil op te leggen (mij o.m. verbieden om met de Monumentencie. Te gaan praten) en later ook nog eens daarover liegt net zoals hij over bepaalde kwesties aangaande bomen inhoudelijk af en toe gelogen heeft. (Ook inzake recent de kastanjeboom heb ik via Gerard vernomen dat Wicherson draait en onwaarheden heeft verteld.) Er zijn wat mij betreft (sinds 2011) dan ook al meer dan genoeg redenen om over wat dit gedrag van Wicherson met de gemeente secretaris te spreken.

Wat Blitterswijk betreft heb ik vastgesteld dat Blitterswijk op het terrein van monumentaal groen (oude bomen) een beperkte kennis heeft en niet inhoudelijk op het vakgebied van het ecologisch groen!! (Hij gaat uit van veiligheid en aansprakelijkheid van de gemeente.) Dat heeft er in geresulteerd dat de afgelopen jaren een aantal bijzonder waardevolle bomen gerooid zijn, zonder dat er ook maar gekeken werd of er mogelijkheden waren om deze te behouden (op een uitzondering na: die op het kerkhof van Tull en ’t Waal die eerst door een verkeerde behandeling goed gekeurd door de gemeente, in gevaar is gebracht en die dankzij de medewerking van de beheerder van het kerkhof, omdat die de boom wel graag wilde behouden, via mij en het advies van Bert Maes en Pius Floris nu goed behouden is. Daarover was Blitterswijk zeer verbolgen….) De bedrijven die voor advies worden ingehuurd, zijn technische bedrijven die geld verdienen met omzagen en niet met vanuit het behoud kijken. Als ik dat zeg,(wat ik vastgesteld heb) dan beledig ik zogenaamd de adviseurs van de gemeente….. en krijg ik daarom op mijn kop.

Ik heb vastgesteld door een reclame publicatie van Blitterswijk in een bijlage van ’t Groentje dat zijn kennis en kunde wat betreft (oude) bomen niet enkel beperkt is, maar ook tal van fouten en onkunde bevat. Daarna heb ik een open brief aan de gemeenteraad geschreven die eind vorig jaar in ’t Groentje gepubliceerd is. Gerard heeft mijn brief nu inmiddels ook gelezen. Ik heb voor die brief flink op mijn donder gekregen van wethouder Geerdes want ik had zij ambtenaren beledigd. Zijn ambtenaren mogen mij kennelijk wel jennen, tegen mij schreeuwen en mij bedreigen, barende onzin verkopen en liegen en iemand die dan zegt: dat is onjuist die krijgt op haar kop…

Ter gelegenheid van de jubilerende Historische Kring Rijn & Lek dit jaar heb ik ook nog eens een zeer uitvoerige uiteenzetting over wat dat nou is GROENE CULTUURHISTORIE (waaronder monumentale bomen) mogen publiceren in een bijlage van die vereniging deze zomer bij ’t Groentje. Wie daar kennis van wilde nemen heeft naar mijn idee voldoende de gelegenheid gehad. Ik sta verder (ook vanuit de Stichting Natuurvanvroeger NU) te veel alleen en schijn alles steeds zonder enige betaling te moeten doen. Daar kan ik zo niet mee doorgaan, temeer dus omdat ik door ambtenaren uitgekafferd enz. enz. wordt. (Als ik er al geen geld voor krijg, dan moet er tenminste wat plezier voor mij uit te halen zijn en zeker niet een maagaandoening door alles wat ik over mij heen krijg…. Ik acht dit inmiddels een kwestie voor de politiek. Wat ik zie, om het met deze vergelijking duidelijk te maken (!) is dat niet de bomen die omgaan/gerooid worden, rot zijn, maar dat er in de gemeente Houten iets ‘rot’ is. Daar kan ik als ecologie niets aan doen. Het feit dat men kennelijk niet blij is met het weten dat ik ter behoud van een aantal monumentale en bijzondere bomen heb willen inbrengen, zegt mij genoeg.

Goede dag,

 

Dra. dra. MWHCJ van de Looverbosch

Stichting Natuurvanvroeger NU