Boom Van Nijpels

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

'Boom Van Nijpels'

HSB Gilde Herdenkingsbooom

Op 16 mei 1988 werden de HSB-woningen in de wijk de Gilden te Houten feestelijk met het planten van een herdenkingsboom de 'Rode pavia (Aesculus pavia)' ingebruik genomen.

 

Aesculus pavia 'Wat een schitterende boom'

 

De Nederlandse naam is de Rode Pavia en de boom komt van oorsprong uit het Zuidoosten van de VS op de rijkere gronden van de staten Virginia tot Florida tot in het binnenland van Kentucky, Arkansas en Texas. Ook dit is van origine een struikvormer tot maximaal 6 meter hoog. Op een onderstam wordt het dan een boom van 8 tot 10 meter met een kroondiameter van ca. 5 meter. Een kleine boom dus, maar wel een hele mooie. De boom is rond 1711 in Engeland (Kew Gardens) ingevoerd en verspreid over Europa. Het blad loopt roodachtig uit en verkleurt dan naar fris-groen, vijftallig en elk blaadje 8 tot 14 centimeter lang en 2 tot 4 centimeter breed, omgekeerd eirond tot lancetvormig. In mei/juni verschijnen dan de felrode bloemen aan de circa 15 centime-terlange bloemtrossen. Een schitterende bloei die de boom in de brand zet, zo mooi. De vruchten zijn eirond en ongestekeld, de zaden zijn diep donkerbruin. Een aanwinst in de openbare en pri-vate ruimte. Wat een schitterende boom!

 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

 

- Mei 1988

Minister van Infra en Milieu Ed Nijpels en burgemeester A.J. Brandsen planten op de hoek Tingietersgilde en Boekdrukkersgilde de herdenkingsboom.

Sinds die datum groeide onze boom "Boom Van Nijpels" uit tot een prachtig exemplaar (zie foto), waarop de bewoners zeer gesteld waren. Zij vinden dat bomen de leefomgeving aantrekkelijker maken.

 

- Juni 2015

Onze 40 jarige HSB Kastanjeboom "Aesculus pavia" of Rode Kastanje in volle glorie met prachtige bladeren.

1. Volgens ooggetuigen werd op maandag 30 mei 2016 onze kastanje geveld.

2. Ook hebben wij uit meerdere bronnen vernomen dat de boom niet ziek was! Bekijkt u zelf deze foto uit juni 2015 maar eens goed (en kijk of u KBZ aandoeningen ziet.)

3. Vastgesteld is dat er geen kapvergunning of andere publicatie (voornemen) in het Groentje heeft gestaan.

 

 

- Juni 2016

Een paar dagen na het op 30 mei 2016 kapen van onze gezonde(!) veertigjarige 'Boom Van Nijpels' (rode kastanjeboom- Aesculus pavia) heeft de D66 wethouder Van Liere (Milieu!) al tien zonnepanelen op zijn aan aanbouw van zijn woning liggen. Buren vragen zich af hoe kan dit? En ook hebben zij twijfels of hij deze zonnepanelen wel zelf (project 400 zonnepanelen sporthal) betaald heeft?

 

Een kapvergunning of besluit werd niet bekendgemaakt.

Gevraagde openheid van zaken wordt stelselmatig vanaf juli 2016 door betrokken ambtenaren tegengewerkt en niet gegeven.

 

Ik ben ondertekenaar van de: Gedragscode integriteit

De gemeenteraad van Houten heeft op 4 februari 2003 de gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden en commissieleden-niet zijnde raadslid en de gedragscode bestuurlijke integriteit collegeleden vastgesteld. Een gemeente is wettelijk verplicht een gedragscode voor zijn raadsleden, wethouders en burgemeester vast te stellen. Houten heeft ervoor gekozen de code ook op commissieleden van toepassing te verklaren. Belangrijk doel van de gedragscode is bestuurders enig houvast te bieden bij het bepalen van de normen omtrent de integriteit van het bestuur.

 

Voorwoord: Oud burgemeester van Houten mr. A.J. Brandsen

Gildenhof project 1987