'Boom Van Nijpels' was niet ziek

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

'Boom Van Nijpels' was niet ziek

De kastanje is nog lang niet terminaal (publicatie in Boomzorg van dontroloog Jan Mauritz )

 

Niet alle kastanjes zijn vatbaar voor ziekten en plagen. De beroemdste kastanje van Nederland is met afstand de Anne Frank-boom. Deze witte paardenkastanje is waarschijnlijk even vaak doodverklaard als de Nederlandse kastanje in het algemeen. De Anne Frank-boom leeft gelukkig op tal van plekken verder als zaailing, zoals bijvoorbeeld op Ground Zero in New York en hier op de foto (zie bijlage) op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Volgens dendroloog Jan P. Mauritz zijn er nog steeds kansen voor de kastanje in Nederland.

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

 

Een groot aantal van de beschreven soorten hebben er niet of nauwelijks last van. Jan Mauritz is van mening dat het nooit meer zover mag komen als bij de Iepen, die vanwege onkunde en angst in de verdomhoek werden gezet en daar nu weer langzaam uitkruipen.”

De Kastanje is het meer dan waard !

 

Boomzorg (2013) : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte 6 3: 37 - 45 UitgeverBibliotheek Wageningen UR

 

Foto: Boom Van Nijpels juni 2015

Bekijk deze foto en ondek of u aandoeningen van de kastanjebloedingsziekte kunt vinden?

Op de stam zijn geen KBZ-aandoeningen of oesterzam te vinden.

 

De Aesculus pavia is in Nederland een bijzondere en zeldzame boom

In een landelijke gemeentelijke inventarisatie (2006), waaraan 115 gemeente meededen werden 48.562 kastanjebomen gemeld. Het aantal Aesculus pavia’s getelde was 113 stuks! Op grond hiervan blijkt dat Aesculus pavia met een aandeel van 0.002% met recht een bijzondere en zeldzame boom is. Dat onze bomenbeheerders dit niet onderkend hebben is in onze ogen een ernstig ambtsverzuim.

Wanneer de bomenbeheerders van Houten onze Aesculus pavia niet als zeer zeldzaam beschouwden moeten zij op toch op grond van het door hen door de raad vastgestelde bomenbeleid en de daarin opgenomen definitie tot het oordeel gekomen zijn dat onze herdenkingsboom als bijzonder aangemerkt zou moeten worden. Immers onze herdenkingsboom voldoet aan twee van de zes gestelde criteria en daardoor een maatschappelijk belang vertegenwoordigt, waardoor de gemeente Houten op grond het “bomenbeleidsplan 2011” het behoud veilig moet stellen.

In Den Haag markeert de gemeente zes weken van tevoren de te vellen bomen zo!

 

Wanneer onze 'Boom van Nijpels' zo was gemarkeerd waren de bewoners zeker tijdig in actie gekomen. En was onze 40 jarige Aesculus pavia gered! Waarom heeft onze gemeente dit niet gedaan? Wat was de werkelijke reden? Gevraagde documenten worden tot op heden (14-10-2016) niet, ondanks herhaalde verzoeken, gegeven.

 

Aesculus pavia - Rode Pavia

foto Boedapest, Hongarije

Aesculus pavia

Zo mooi was onze "Boom Van Nijpels" tot 30 mei 2016 ook!