HSB Folder

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Gildenhof een bijzonder projekt

 

Het idee ontstond na de tentoonstelling BO 85 in Stockholm, waarvan een wijkje met een aantal houtskeletbouwwoningen van diverse fabrikanten een onderdeel was. De stuurgroep produktiviteitsstijging van de vereniging van houtskeletbouwers VHSB kwam van dat bezoek terug met het idee in Nederland iets dergelijks van de grond te tillen. Geen tentoonstelling maar een permanente wijk. In de begin jaren tachtig werd slechts 3% van de woningen in houtskeletbouw uitgevoerd en onderzoek heeft aangetoond dat dit ruim 10% zou kunnen zijn. De VHSB dacht dat er nog steeds een te geringe bekendheid met de houtskeletbouw methode bestaat; en onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Het plan Gildenhof moest aan die onbekendheid een eind maken. Het dit project ging niet zozeer om de techniek, maar meer om houtskeletbouw in al zijn hoedanigheden zoals wooncomfort, woonlasten, energiebehoefte, onderhoud enz. te tonen. Alle acht deelnemende leden van de vereniging brachten hun plandeel elk met de eigen inzichten en visie op de markt. Er daardoor ontstond een grote verscheidenheid aan woningen en woningtypen in Gildenhof. Ondanks al die verschillen is het plan Gildenhof tot een uitgekiende eenheid met als belangrijke gemeenschappelijke noemer "De kwaliteitsomschrijving VHSB", waarnaar alle woningen gebouwd. Zowel tijdens de bouw, als enige tijd na de oplevering, werden in de Gildenhof en aantal activiteiten georganiseerd met als doel het Project onder de aandacht van de professionele publieksgroep en woonkonsumenten te brengen.